Thursday, December 7, 2023

Tag: FB Trung Bảo

Nhà báo đảng viên

FB Trung Bảo 24-11-2018 Trong một tờ báo, nơi tôi từng làm việc, trước cửa là tấm bảng rất to về “Đạo đức người làm báo...