Tuesday, February 27, 2024

Tag: Facebooker Chú Tễu

Đồng Tâm cần đối thoại, không cần dùi cui, súng đạn

#VNTB Yến Như (VNTB) - "Nếu xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu thì rất có thể Đồng Tâm là mồi lửa thiêu cháy thể...