Tuesday, February 27, 2024

Tag: ExonMobil Vietnam

Trung Quốc ‘sẽ còn gây sức ép’ với các dự án...

BBC Một chuyên gia quan sát tình hình Biển Đông nói sau vụ Bãi Tư Chính và Rosneft sẽ đến lượt dự án của Việt...