Friday, March 1, 2024

Tag: Duterte

Trung Quốc tái bác bỏ phán quyết Biển Đông có lợi...

Viễn Đông Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới tái khẳng định quan điểm phản đối phán quyết có lợi cho Philippines của...