Saturday, April 20, 2024

Tag: Dương Soái

Bài thơ “ Gửi em ở cuối sông Hồng” đã bị...

Ha Nguyen Mời các bạn đọc bản gốc hay và ý nghĩa. Lâu nay ta nghe bài hát Gởi em ở cuối sông Hồng ở đoạn...