Tuesday, February 27, 2024

Tag: Dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc

Coronavirus 2019 (nCoV-2019)

Bài viết mới của dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc tại Hoa Kỳ về “Coronavirus 2019”. Cảm ơn chị ! _____ Sáng nay đi làm, không...