Monday, September 25, 2023

Tag: Đừng chết ở Ả Rập Xê Út

Sách về cô gái Việt lao động ở Arab Saudi :...

Trốn thoát sau hơn chín tháng đi xuất khẩu lao động, tác giả Nghiêm Hương viết cuốn "Đừng chết ở Ả Rập Xê Út". VnExpress Trốn...