Sunday, April 14, 2024

Tag: Ðức Giám mục Hoàng Ðức Oanh

THƯ MỜI HỌP BÁO

"Ðức Giám mục Hoàng Ðức Oanh họp báo gặp đồng hương NVQG tại Nam California". _______________o0o________________ Nam California, ngày 12/10/2019 Kính gửi - Quý vị Chức sắc Đại...