Sunday, March 3, 2024

Tag: Dự Luật Đất Đai 2023

Nhà nước quản lý đất đai, nhà nước không buôn bán...

Nguyễn Thùy Dương DÙ THẮNG THUA THÌ TUI CŨNG CỐ GẮNG LÀM HẾT SỨC MÌNH! Hoàn thành trách nhiệm với chính trách nhiệm của mình. ———— CỘNG HÒA...