Sunday, March 3, 2024

Tag: dự án Metro TP.HCM

Trung Quốc quyết tâm thay Nhật hoàn thành dự án Metro...

By shinedark Ngày 16/10, Báo Sichuan Daily của Trung Quốc có thông tin Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc, đơn vị nhà thầu dự a’n đường...