Thursday, December 7, 2023

Tag: Động Đất ở Tỉnh Xayaburi Bắc Lào

THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG TRÊN VÙNG ĐÔNG BẮC ĐẤT LÀO VÀ...

Ngô Thế Vinh HAI NGUỒN TIN CHẤN ĐỘNG 29.10.2019: Đập Xayaburi Bắt đầu Vận hành Lào bắt đầu cho vận hành đập Xayaburi 1260 MW, là con...