Sunday, March 3, 2024

Tag: Đồng Dao Tháng Bảy

Lời hát của tôi, cũng xin được góp vào lời tố...

NGUYEN KHANH Đồng Dao Tháng Bảy Published on Jul 6, 2019 Sáng tác và trình bày: Tuấn Khanh Hóa thân làm một cơn gió Gió bay qua từng cánh...