Saturday, August 13, 2022

Tag: Đồng Chuông Tử

CÚ SỐC LẦN ĐẦU LÀM TỪ THIỆN CHO QUÊ HƯƠNG

Đồng Chuông Tử Đó là khoảng thời gian 2007 hay 2008 gì đấy, từ Sài Gòn mình trở về mái nhà tuổi thơ thăm Mẹ...