Thursday, April 18, 2024

Tag: ‘Đội quân 50 xu’ của Trung Quốc

‘Đội quân 50 xu’ của Trung Quốc mỗi năm tạo ra...

TINH HOA Một số học giả phương Tây đã tiến hành nghiên cứu về ‘đội quân 50 xu’ (dư luận viên) của Đảng Cộng sản...