Monday, March 27, 2023

Tag: Đoàn Văn Vươn

QUẢ BOM ĐOÀN VĂN VƯƠN 

Truong Huy San   Khi lực lượng cưỡng chế huyện Tiên Lãng đến khu đầm, anh Vươn cho nổ trái mìn tự tạo cài dưới một...

VỤ TIÊN LÃNG VÀ SỰ AN TOÀN PHÁP LÝ 

Lý Xuân Hải Bài viết hay của 1 người bạn tôi hay đọc. FYI. ——- Đoàn Văn Vươn- Đỗ Hữu Ca- Luật Đất đai và phần xác-...

ĐOÀN VĂN VƯƠN KỂ CHUYỆN MỘT MÌNH ĐẾN TƯ DINH TƯỚNG...

Nguyễn Xuân Diện  Trước đây, tôi đã có một stt thuật lại câu chuyện anh Đoàn Văn Vươn sau khi ra tù, biết tin Dương...