Sunday, March 26, 2023

Tag: Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải, chiếc mặt nạ đồng chí và lão...

Tâm Phong 2019-08-17 Có một chuyện cổ Trung Hoa về người bán thuốc diệt muỗi như sau: Có một người ngồi dưới gốc cây bán thuốc diệt...