Saturday, September 23, 2023

Tag: Đỗ Văn Đương

Rau muống, lạm phát và mua bán dâm

HIỆU MINH BLOG Nghị sỹ Đỗ Văn Đương Anh Nice Cow Boy vừa phản hồi rất bức xúc về bài viết trên Phụ Nữ Today. (Rất...

ĐỖ VĂN ĐƯƠNG: QUYỀN IM LẶNG KHÔNG PHẢI QUYỀN CON NGƯỜI?

Báo Sạch Ông Đương khi còn là Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nói như vậy trong chương trình Sự kiện &...