Monday, March 27, 2023

Tag: DO THÁI

JERUSALEM, DO THÁI (Phần 2)

Giao Thanh Pham (Tập thứ 57b) Địa hình của Jerusalem không rộng lắm, chưa tới 50 dặm vuông, khoảng hơn 125km vuông tính cả Old lẫn...