Sunday, March 3, 2024

Tag: điểm cách ly đặc biệt

Hình ảnh chấn động: Cả gia đình tử vong, những đứa...

NTD VIETNAM Hoàng Hoa • 08:57, 16/03/20 Khu vực quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán có một điểm cách ly đặc biệt gây “chấn động”...