Sunday, March 26, 2023

Tag: “Đây là một đòn thù chính trị hèn hạ…”

MỘT ĐÒN THÙ CHÍNH TRỊ

Tuan Ngo cùng với Nguyễn Công Giang và Manh Dang. (Hay là đôi nét ký họa về phiên toà xét xử ông Trương Duy Nhất) Cơ...