Tuesday, March 28, 2023

Tag: Đạo luật Magnitsky của Mỹ

EU thống nhất chuẩn bị Đạo luật Magnitsky về nhân quyền

RFA Liên minh Châu Âu (EU) hôm 9/12 đã tiến gần hơn đến việc thông qua một đạo luận giống Đạo luật Magnitsky của Mỹ,...