Thursday, December 7, 2023

Tag: Dân Việt ủng hộ hàng không mẫu hạm Mỹ vào Biển Đông (VOA)

Dân Việt ủng hộ hàng không mẫu hạm Mỹ vào Biển...

https://youtu.be/sDQYTemkdA4 https://youtu.be/ed32ecrT6SU https://youtu.be/mRAFY9FUVw0 https://youtu.be/i09iGXQJc6A https://youtu.be/sGlM4mBRy5c https://youtu.be/w-6YoYUpdmY