Thursday, December 7, 2023

Tag: Dân oan Thủ Thiêm

Có cơ hội côn đồ là giở thói côn đồ

Nguyễn Thùy Dương 2-10-2020 Ngày 30/9/2020, tôi sắp vào phòng mổ thì nhận được tin, bác Cao Thăng Ca (dân Thủ Thiêm) trong lúc về Thủ...