Thursday, December 7, 2023

Tag: Đại tướng David Goldfein

Hai đại tướng không quân Mỹ cùng thăm Việt Nam

NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐO)- Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không...