Sunday, March 3, 2024

Tag: Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát vụ...

RFA Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo dõi sát diễn biến vụ Đồng Tâm và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc...