Wednesday, December 6, 2023

Tag: CỰU ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH NÊU 10 LÝ DO THOÁI ĐẢNG

Đôi điều bộc bạch khi nhận “quyết định xóa tên”

Nguyễn Đăng Quang 3-2-2020 Thằng con trai 46 tuổi của tôi hồ hởi báo tin: “Nhà mình hôm nay có tin vui. Bố phải thông báo...