Saturday, February 24, 2024

Tag: #CPJ

Trương Duy Nhất có thật sự bị Tổng Cục 2 bắt...

February 7, 2019 Bangkok, Thái Lan (NV) – Trên Facebook cá nhân, Blogger Người Buôn Gió (Hiếu Gió) khẳng định nhà báo/blogger Trương Duy Nhất...