Wednesday, December 6, 2023

Tag: công ty internetNetscape

Bong bóng Dotcom có vỡ lần nữa sau 20 năm?

Mộc Trà / NTDVIETNAM Bong bóng Dotcom đã vỡ một lần vào năm 2001 và kéo theo các cuộc khủng hoảng kinh tế. Giờ đây,...