Wednesday, December 6, 2023

Tag: Chuyện nước mắm

Chuyện nước mắm

Nguyễn Thông Mấy hôm nay, chính quyền và báo chí lại bới ra chuyện nước mắm để... ngửi. Mắm bao giờ chả có mùi, thậm...