Tuesday, March 21, 2023

Tag: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA BÊN TRONG TÒA NHÀ HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP HỒNG KÔNG TRONG ĐÊM 1 THÁNG 7

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA BÊN TRONG TÒA NHÀ HỘI ĐỒNG...

Người Đà Lạt Xưa Khoảng 9 giờ tối thứ Hai ngày 1 tháng 7, một nhóm sinh viên đã phá vỡ được cánh cửa...