Thursday, February 22, 2024

Tag: Chủ tịch BIDV

Trần Bắc Hà và chuyện ở xứ thần tiên

VOA Thiên Hạ Luận Một ngày sau khi nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam chuyển cho nhau thông tin ông Trần Bắc...