Wednesday, November 29, 2023

Tag: Chu Mộng Long

KỲ ÁN BƯU CỤC CẦU VOI: AI LÀ THỦ PHẠM?

Chu Mộng Long Bài viết thể hiện quyền hoài nghi của công dân. Khi vụ án có nhiều khuất tất, công dân có quyền hoài...

Đi đâu cũng gặp yêu quái, dân ắt sống trong Địa...

Chu Mộng Long 7-10-2019 Nghe tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận cho yêu tăng Thích Thanh Toàn sở hữu tài sản khủng vài...

CÂU HỎI MẤT DẠY NHẤT CỦA BỌN….!

Chu Mộng Long “Các người đã cống hiến gì cho đất nước?” là câu của một quan chức cao cấp, sau được đám dư luận...