Thursday, December 7, 2023

Tag: China-UN

THAO TÚNG CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, TRUNG QUỐC ĐANG PHÁ...

Manh Kim Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành “đồng phạm” Trung Quốc (cách nói của Hinnerk Feldwisch-Drentrup trên Foreign Policy...