Saturday, March 2, 2024

Tag: Chiến tranh biên giới phía bắc

VIỆT NAM ĐÃ CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC CHIẾN TRANH NĂM 1979...

Năm nay đánh dấu 40 năm cuộc xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, diễn ra từ ngày 17/2 đến 13/6/1979. Nhiều người cho...

Phải minh bạch: Ai đã cấm tuyên truyền về chiến tranh...

FB Tâm Chánh 17-1-2019 Vì sao cuộc chiến tranh chống bành trướng bá quyền Trung Quốc đã vắng mặt nhiều năm nay trên các diễn đàn...