Thursday, December 7, 2023

Tag: Chiến Thắng Đống Đa

“Nghe từng trang lịch sử thét từng trang”

Nguyệt Quỳnh “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác” Trần Nhân Tông Tại núi rừng Tam Điệp,...