Saturday, March 2, 2024

Tag: chị Cấn Thị Thêu

Sách nhiễu trong mùa dịch

Nguyễn Tường Thụy với Trịnh Bá Phương NGUYỄN TƯỜNG THỤY 8h30 sáng ngày hôm nay 17/3/2020, khoảng 10 người gồm công an, chính quyền địa phương...