Tuesday, February 27, 2024

Tag: ChatGPT

ChatGPT báo trước một cuộc cách mạng trí tuệ

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal. Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo sáng tạo đưa ra một thách thức triết học và...

Địa vị Google bị đe dọa

Ngô Nhân Dụng Cây hoa đỗ quyên ở trước nhà tôi mấy năm trước đã nở rộ; năm nay chưa tới mùa hoa, nhưng không...

ChatGPT và Việt Nam.

Minh Khánh Nguyen Câu hỏi: tại sao mọi người không thể đăng ký ChatGPT tại Việt Nam? ChatGPT: Là một mô hình ngôn ngữ được phát...