Thursday, December 7, 2023

Tag: CÂU CHUYỆN CAMPUCHIA

BÀI 2: “CHỖ NÀY LÀ TRUNG QUỐC!”

MẠNH KIM Để có thể hình dung bức tranh “đặc khu kinh tế” Việt Nam như thế nào, thử nhìn hiện thực đang xảy ra...