Thursday, December 7, 2023

Tag: Cao Đức Thái

CAO ĐỨC THÁI, CON KÉT HÁT TRONG LỒNG SẮT

Trần Trung Đạo Vừa rồi, khi đọc những câu “Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được đảm bảo hơn Việt Nam?” hay...