Friday, March 1, 2024

Tag: Ca sĩ Duy Mạnh

Phản ứng quanh phát ngôn của ca sĩ Duy Mạnh trên...

Diễm Thi / RFA Phát ngôn không đúng thời điểm Những ngôn từ ‘tục tĩu’ của ca sĩ Duy Mạnh chửi bới trên facebook cùng...