Thursday, December 7, 2023

Tag: Bút Ký Thủ Thiêm Kỳ 5 – Đau thương chồng chất đau thương

Bút Ký Thủ Thiêm Kỳ 5 – Đau thương chồng chất...

V: ĐAU THƯƠNG CHỒNG CHẤT ĐAU THƯƠNG Bút ký của Võ Đắc Danh Gần nhà chị Vinh, một ngôi nhà còn sót lại nằm chơ vơ...