Thursday, December 7, 2023

Tag: Bùi Văn Thuận

Bố già tỉnh Bình Phước (Phần 1)

Bùi Văn Thuận 1-7-2020 Phần 1: Dấu răng bố già trong các dự án BOT Ở tỉnh Bình Phước, Nguyễn Tấn Hưng mà nhận số hai thì...

Băng nhóm lưu manh

Bùi Văn Thuận 5-7-2020 Trong ảnh là Nguyễn Danh Tùng, sinh ngày 7/6/1974, quê gốc Nghệ An. Xuất thân là một lái xe không bằng cấp. Trong...