Saturday, April 20, 2024

Tag: Bùi Thanh Hiếu

Huân chương chiến công – Chiến công nào ?

Thanh Hieu Bui Phần 1 - Nhiệm Vụ gì ? Ngày 10 tháng 1 năm 2020, chỉ một ngày sau khi chết tại Đồng Tâm, 3...