Sunday, March 3, 2024

Tag: Bùi Chí Vinh

MỘT BÀI THƠ CHO CA SĨ THỦY TIÊN

BÙI CHÍ VINH Cô chỉ là một ca sĩ bình thường Nhan sắc bình thường như mọi cô gái khác Con gái miền Tây đẹp từ sự...

VỀ BÀI VIẾT CỦA BÙI TÍN TRÊN ĐÀI VOA NĂM 2009

BÙI CHÍ VINH Cái sự mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc và mất nhiều thứ khác đã được tôi đề cập cách đây 11...

Bình Tàu Cộng Đại Cáo

Bùi Chí Vinh 6-7-2020 Xưa Nguyễn Trãi viết BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO sau khi đại thắng quân Minh. Nay ta viết BÌNH TÀU CỘNG ĐẠI CÁO...