Thursday, December 7, 2023

Tag: BOT

Báo Tuổi Trẻ vùi dập anh em tôi bằng những bài...

Trương Châu Hữu Danh 16-8-2019 Năm 2012, khi tui còn chật vật ở nhà thuê (bây giờ thì vợ tôi thuê nhà ở), đi xe trả...

BOT: Tại sao phúc người, họa ta? (Bài 2)

RFA 2019-07-22 Bài 2 Tiến cũng nan mà thoái cũng nan! Về lý thuyết, sử dụng hình thức BOT trong phát triển hệ thống hạ tầng giao...