Sunday, March 3, 2024

Tag: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Thủ tướng yếu ớt-phần 3.

Bùi Thanh Hiếu Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhậm chức năm 2017, sang đến nhiệm kỳ 2021-2026 ông Thể vẫn được tín nhiệm làm...