Thursday, December 7, 2023

Tag: Bộ Quốc phòng Nhật

Tàu chiến Trung Quốc ồ ạt băng qua eo biển Miyako...

Duan Dang Bộ Quốc phòng Nhật ngày 29.7 thông báo 2 tàu chiến Trung Quốc là tàu hộ vệ Kinh Châu (532, Jingzhou - Type...