Saturday, March 2, 2024

Tag: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Nhân dân có quyền được biết

BẠCH HOÀN   “Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết...

Việt Nam chính thức nêu tên Trung Quốc ‘vi phạm vùng...

Khánh An-VOA Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19/7 chỉ đích danh nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc “đã có hành...