Sunday, March 3, 2024

Tag: Blog VOA

Quốc hội cũng… khổ lắm!

Blog VOA Trân Văn 18/09/2019 Còn vài ngày nữa kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội Việt Nam khóa 14 mới kết...