Monday, March 20, 2023

Tag: “BlackPeopleVoteForTrump”

Facebook càn quét “lò troll” giả danh người Mỹ Da Đen...

The Interpreter Facebook cũng đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản giả có liên quan đến công ty truyền thông bảo thủ The Epoch Times. Ben...